sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Linh
Điện thoại - 0911 622 858

Thanh nẹp góc

Nẹp góc giấy
Nẹp góc giấy
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh V
Thanh V
Thanh V
Thanh V
Thanh V
Thanh V

Pallet giấy

Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy

Thùng carton, hộp giấy

Thùng carton 10 lớp
Thùng carton 10 lớp
Thùng carton 10 lớp
Thùng carton 10 lớp
Thùng carton 10 lớp
Thùng carton 10 lớp
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton
Thùng carton

Giấy tấm, giấy tổ ông

Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tấm
Giấy tấm
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong

Vách ngăn

Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn
Vách ngăn